Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας !  Eπιλεγμένα Ελληνικά Προϊόντα απο ανθρώπους με μεράκι ! 

Προσωπικα Δεδομενα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 Το Greekflavor.gr τηρεί Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των εγγεγραμμένων χρηστών του σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2472/97, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Τα δεδομένα των χρηστών που τηρούνται στο Αρχείο του Greekflavor είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που εσείς έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας ή έχετε προσθέσει κατά τη διαμόρφωση του προφίλ σας στο Greekflavor.gr (e-mail, ονοματεπώνυμο).

  Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των δεδομένων είναι η αποθήκευση των δεδομένων σας σε εξυπηρετητή (server) για την αναγνώρισή σας και την παροχή σε εσάς πρόσβασης στις σελίδες και υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου. Για το σκοπό της αποθήκευσης τα δεδομένα αποθηκεύονται σε εξυπηρετητή εντός Ελλάδος. Η συναίνεσή σας στους παρόντες Όρους Χρήσης αποτελεί ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεσή σας για την κατά τα ανωτέρω τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας.

  Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε, διορθώσετε, τροποποιήσετε, ενημερώσετε τα δεδομένα που έχετε δηλώσει, ακόμη και να αδρανοποιήσετε την εγγραφή σας, οποτεδήποτε, ενημερώνοντας το προφίλ σας ή απευθυνόμενοι στη διεύθυνση info@Greekflavor.gr. Στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

 Το Greekflavor δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των στοιχείων των χρηστών του Greekflavor  σε κανένα τρίτο φορέα. Το Greekflavor μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν έχει την προηγούμενη συγκατάθεση του υποκειμένου για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που το αφορούν ή επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Επιπλέον, τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Greekflavor έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες του Greekflavor παρέχουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς το Greekflavor ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των χρηστών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών.

Εάν κάποιος επισκέπτης, δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.Greekflavor.gr